Tin Tức

Hướng Dẫn Nhận Xu Khi Đã Nạp Thẻ Thành Công!

Dưới đây là cách nhận Xu khi đã nạp thẻ thành công!

Hướng dẫn:

Bước 1:
* Về Ba Lăng Huyện, clink vào "Bảo Vật".
Bước 2 :
* Nhấn vào nhận xu nạp thẻ 
Bước 3 :
* Xu được nhận khi nạp thẻ 
Bước 4 :
* Kiểm tra xu đã nạp