Tin Tức

[Hoạt Động] Công Thành Chiến

 1. NPC Liên quan

NPC :Sứ Giả Công Thành Chiến 

Vị Trí 

 • Phượng Tường: 203/200
 • Tương Dương: 199/205
 • Khu vực Bang Hội: 207/204
Chức năng:
 • Đấu giá khiêu chiến lệnh
 • Nhận thưởng công thành chiến
2. Nội Dung

Điều kiện tham gia

Giao Nộp Khiêu Chiến Lệnh (1 nhân vật được nộp tối đa 100 khiêu chiến lệnh 1 ngày). Lưu ý: nhân vật cấp 90 trở lên mới được nộp khiêu chiến lệnh

Khi đi luyện công bản đồ 60 trở lên, may mắn nhận được Khiêu Chiến Lệnh, mang đến Công Thành Quan giao nộp cho Bang hội đề gầy dựng số KCL

Bang chủ mang Khiêu Chiến Lệnh lại Công thành quan tham gia đấu giá

Đấu giá

Đấu giá khiêu chiến lệnh

Trong thời gian đấu giá được pháp đấu giá nhiều lần, và cộng dồn, sau khi kết thúc đấu giá bang nào có số lượng KCL nhiều nhất sẽ chiến thắng

Hệ thống sẽ thông báo cho Bang chủ tham gia đấu giá

Thời gian: 18h - 19h

 • Biện Kinh: Đấu giá thứ 2 - Công thành thứ 4
 • Tương Dương: Đấu giá thứ 4 - Công thành thứ 6
 • Phượng Tường: Đấu giá thứ 6 - Công thành chủ nhật
Địa điểm đấu giá tại Xa Phu -> Khu vực bang hội (207/204)
Số lượng khiêu chiến lệnh tối thiểu dùng đấu giá là 1000 cái.

Bang nào chiếm thành vẫn có thể tham gia đấu giá thành khác và 1 bang có thể chiếm nhiều thành

Sau 19h00 : kết thúc đấu giá, thông báo kết quả, Nếu thành đó không có ai chiếm thì Bang Hội đấu giá cao nhất sẽ giành được quyền kiểm soát 1 tuần, nếu đã có người kiểm soát thì được quyền Công Thành vào ngày thi đấu

3. Công Thành Chiến

Thời gian thi đấu:

 • Báo danh: 19h30 - 20h
 • Công - Thủ Thành: 20h - 21h

Điều kiện:

 •  Thành viên bang hội tham gia bang ít nhất 72 giờ mới có thể tham gia công thành của Bang
 • Tối đa số người 1 phe là 100
 • Tối đa chi viện 1 phe là 40
 • Chênh lệch tối đa 2 phe không quá 30 người

Nội dung:

 • 20h00: Hoạt động CTC chính thức bắt đầu.
 • Khi bắt đấu trận đấu và mỗi 10 phút khi trận đấu diễn ra, nếu bên nào không đủ 20 người thì bị xử thua.
 • Khi tham gia được mua dược phẩm ưu đãi chỉ sử dụng trong công thành chiến giá = 1/10 ngoài.
 • Khi kết thúc công thành bên nào chiếm được nhiều trụ hơn sẽ giành chiến thắng.

4. Phần thưởng

Khi kết thúc trận đấu, đánh bại càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều Huy Chương Công Thành Chiến (yêu cầu tham gia tối thiểu 5 phút trở lên và tiêu diệt tối thiểu 1 tên địch). Mở Huy Chương nhận được Kinh Nghiệm, Vật Phẩm Quý.

Giảm giá dược phẩm trong CTC = 50% so với giá bên ngoài.

Bang Chủ của bang chiếm thành sẽ nhận được ngựa Thành Chủ (hạn sử dụng 6 ngày). Ngựa có vòng sáng Long Câu. ( Nếu sự kiện không được diễn ra Công hoặc Thủ Thành thì sẽ không được nhận thưởng )

Sau khi chiếm được thành, bên thắng sẽ nhận được 1 Lệnh Bài Vinh Dự CTC (bang chủ nhận thưởng). Mở ra ngẫu nhiên được 1 món trang bị Hoàng Kim như An Bang, Định Quốc, Hồng Ảnh, Hoàng Kim Môn Phái hoặc Đồ Xanh thuộc tính cao.( Nếu sự kiện không được diễn ra Công hoặc Thủ Thành thì sẽ không được nhận thưởng )

Bang chiếm được thành hàng tuần sẽ nhận được 3000 vạn lượng cho mỗi thành chiếm được.

Ngoài ra BQT sẽ có phần thưởng giá trị trao cho những bang hội chiếm được nhiều thành.

Lưu Ý: Bang chiếm thành lần đầu sẽ không nhận được thưởng và hồng bao bang hội

a. Với bang chiếm 1 thành

 •  
 • Bất kỳ ngày nào trong tuần bang chủ đến sứ giả công thành nhận 10 hồng bao bang hội.
 • Bang chủ nhận được danh hiệu Thái Thú.
 • Trưởng lão nhận được danh hiệu Tư Mã.
 • Đường chủ nhận được danh hiệu Trí Sự.
 • Thành viên bang hôi nhận được danh hiệu Vệ Binh.

b. Với bang chiếm 2 thành

 • Bất kỳ ngày nào trong tuần bang chủ đến sứ giả công thành nhận 20 hồng bao bang hội.
 • Bang chủ nhận được danh hiệu Quốc Công.
 • Trưởng lão nhận được danh hiệu Thái Phó.
 • Đường chủ nhận được danh hiệu Thiếu Khanh.
 • Thành viên bang hôi nhận được danh hiệu Vô Úy.

c. Với bang chiếm 3 thành

 • Bất kỳ ngày nào trong tuần bang chủ đến sứ giả công thành nhận 30 hồng bao bang hội.
 • Bang chủ nhận được danh hiệu Thừa Tướng.
 • Trưởng lão nhận được danh hiệu Thái Sư.
 • Đường chủ nhận được danh hiệu Thượng Khanh.
 • Thành viên bang hôi nhận được danh hiệu Cấm Vệ Quân.

Lưu ý: Nhân vật nào mất danh hiệu có thể nhận lại tại sử giả Công Thành Chiến

BQT G4VN

Đăng ngày: 27-02