Tin Tức

Hỗ Trợ Tân Thủ - Nhận Thưởng Lên Cấp

Hỗ Trợ Nhận Thưởng Lên Cấp

Ghi chú

 • Nhận phần thưởng cấp độ trong Túi Quà Tân Thủ
 • Mỗi nhân vật được miễn phí 1 lần tẩy tủy nhận ở cấp 50 (túi quà tân thủ-> nhận thưởng lên cấp)
Cấp ĐộHỗ Trợ
Cấp 10
 • 1 Ngựa 20 khóa vĩnh viễn
Cấp 20
 • 1 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
Cấp 30
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
Cấp 40
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
Cấp 50
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 lần tẩy tủy miễn phí
Cấp 60
 • 2 Trang bị Kim Phong khóa vĩnh viễn
 • 1 Ngựa 60 khóa vĩnh viễn
Cấp 80
 • 1 Rương máu chứa 10.000 bình máu

Hỗ Trợ Tân Thủ

Hỗ trợ dược phẩm
 • Cấp 1 - 79: Nhận dược phẩm miễn phí trong Túi Quà Tân Thủ
 • Cấp 1 - 90: Di chuyển bằng Xa Phu miễn phí.

Ghi chú

 • Không thể nhận dược phẩm trong Túi Quà Tân Thủ khi ở trạng thái Chiến Đấu hoặc Đồ Sát.
 • AutoPlay trong Game sẽ tự động nhận dược phẩm trong quá trình luyện công.
 • Dược phẩm nhận từ Túi Quà Tân Thủ không thể giao dịch và bày bán.

BQT G4VN

Đăng ngày: 30-12