Tin Tức

[Sự Kiện] Đua TOP Đạt Mốc Cấp Độ

Nội dung

Thời gian diễn ra sự kiện đua Top máy chủ Hoa Sơn

 • Thời gian tạo nhân vật: 9 giờ 00 ngày  08/01/2023
 • Thời gian bắt đầu:  11 giờ 00 ngày 08/01/2023
 • Thời gian kết thúc:  11 giờ 00 ngày 10/01/2023
Đua TOP 3 Ngày


HạngPhần Thưởng
1- 2000 Xu - 1 Ngựa Chiếu Dạ khóa bảo hiểm 14 ngày - 100 tiên thảo lộ + 50 nữ nhi hồng khóa vĩnh viễn - 500 Danh vọng
2- 1500 Xu - 1 Ngựa Xích Thố khóa bảo hiểm 14 ngày - 60 tiên thảo lộ + 40 nữ nhi hồng khóa vĩnh viễn - 400 Danh vọng
3- 1000 Xu - 1 Ngựa 80 khóa bảo hiểm 14 ngày - 40 tiên thảo lộ + 30 nữ nhi hồng khóa vĩnh viễn - 300 Danh vọng
4-10- 500 Xu - 1 Ngựa 80 khóa bảo hiểm 14 ngày - 20 tiên thảo lộ + 10 nữ nhi hồng khóa vĩnh viễn - 200 Danh vọng

LƯU Ý: Trong thời gian sự kiện đua Top không mở Kỳ Trân Các, các hoạt động sự kiện trong Game.


Đua TOP Cấp Độ

Ghi chú

 • Phần thưởng có giới hạn giành cho những nhân vật đạt mốc cấp đầu tiên
Cấp ĐộSố lượngPhần thưởng
Cấp 100100
 • 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình không khóa
Cấp 110100
 • 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình không khóa
Cấp 120
  10

  1
 • 1 bí phổ 120 ứng với môn phái của nhân vật không khóa

 • 1 Nhân vật lên cấp 120 sớm nhất nhận được 1 ngựa Phi Vân khóa bảo hiểm 7 ngày
Cấp 13010
 • 1 món Định Quốc ngẫu nhiên không khóa
Cấp 14010
 • 1 món An Bang ngẫu nhiên không khóa
Cấp 150
  1

  10
 • 1 Nhân vật lên cấp 150 sớm nhất nhận được 1 thần mã Bôn Tiêu khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 1 món Định Quốc ngẫu nhiên không khóa
Cấp 16010
 • 1 món An Bang ngẫu nhiên không khóa
Cấp 17010
 • 1 món Định Quốc ngẫu nhiên không khóa
Cấp 180
  1

  10
 • 1 Nhân vật lên cấp 180 sớm nhất nhận được 1 thần mã Phiêu Vũ khóa bảo hiểm 7 ngày
 • 1 món An Bang ngẫu nhiên không khóa

BQT G4VN

Đăng ngày: 30-12