Tin Tức

[Hoạt Động] Võ Trạng Nguyên


 • Vị tríXa Phu -> Khu Vực Sự Kiện -> Tuyệt Tình Cốc.
 • Thời gian xuất hiện:
  • 19h30 đến 19h45 hàng ngày
  • Điều kiện tham gia: Cấp 90 trở lên.
  • Thời gian diễn ra: 15 phút.
 • NỘI DUNG:
  • Các nhân vật khi vào Tuyệt Tình Cốc sẽ ở trạng thái Chiến Đấu và đeo mặt nạ
  • Mỗi nhân vật có 5 lần hồi sinh, thoát ra vào lại sẽ bị tính 1 lần hồi sinh
  • Giết người không lên PK, chết không giảm PK
  • Có thể sử dụng hộp máu
  • Mọi trạng thái, trò chuyện sẽ không hiển thị cho người khác thấy
  • Kết thúc thi đấu, người còn lại cuối cùng là người chiến thắng
  • Kết thúc thi đấu, có hơn 1 người, ai là người giết nhiều nhất là người chiến thắng
  • Kết thúc thi đấu, có hơn 1 người, ai là người giết nhiều nhất là người chiến thắng. Nếu cùng số người giết, ai chết ít hơn sẽ thắng
  • Nếu cùng giết số người bằng nhau, cùng chết số lần như nhau thì bốc ngẫu nhiên người chiên thắng
  • Cứ mỗi 1 mạng giết được sẽ nhận được kinh nghiệm, kinh nghiệm nhận được tối đa không quá 50 lần

 • PHẦN THƯỞNG:
 • Người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu và phần thưởng sau:
  • Người chiến thắng: nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Danh hiệu: Anh hùng thiện chiến, hạn sử dụng đến 19h ngày hôm sau
  • Hộp Quà Vua Ban: mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý giá

BQT G4VN

Đăng ngày: 15-02