Tin Tức

[Hoạt Động] Nhiệm vụ Tín Sứ

Mỗi ngày người chơi có thể đến Dịch Quan (194/195 Phượng Tường) để tiến hành nhận nhiệm vụ.

Yêu cầu cấp độ: trên 90

Nhiệm vụ Phong Kỳ: đến các tọa độ chỉ định yêu cầu khi nhận nhiệm vụ (Mỗi ngày tối đa: 6 lần)
Nhiệm vụ Thiên Bảo Khố: đến tiêu diệt 1 Boss và mở rương có số theo yêu cầu trong lệnh bài nhiệm vụ. Tọa độ rương và yêu cầu số rương được ghi trong lệnh bài (Mỗi ngày tối đa: 8 lần)

Các điểm tích lũy Tín Sứ có thể dùng để mua các vật phẩm và trang bị. Cửa hàng Tín Sứ hiện tại sẽ được cập nhật trong thời gian tới

BQT G4VN

Đăng ngày: 17-01