Tin Tức

[Hoạt Động] Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ

Đi từ xa phu tại các Thành thị.
  • Vật phẩm yêu cầu: Lệnh bài Phong Lăng Độ ( Có được khi đánh quái ở bản đồ Phong Lăng Độ ).
  • Thời gian: Mỗi giờ diễn ra 1 đợt, báo danh 10 phút và đi thuyền 30 phút.
  • Nếu phù về và lên lại thì không được đi xa phu qua máy chủ khác (di chuyển qua máy chủ khác sẽ không thể quay lại địa điểm cũ)
  • Không sử dụng được chức năng lưu tọa độ ở thần hành phù trên bản đồ Phong Lăng Độ.
  • Tối đa tham gia 3 thuyền được 48 người.
  •  Mỗi Thuyền chứa tối đa 16 người.( khi thuyền 1 đã vào đủ 16 người, người tiếp theo sẽ tự động sang thuyền 2, và thuyền 2 cũng như vậy..).
  • Khi tiêu diệt Boss Thủy Tặc trên thuyền và sang đến bờ Bắc Phong Lăng Độ sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm quý.
  • Trong thời gian đi thuyền, có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu bang phái ( trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu khác ). Khi bị trọng thương sẽ đưa trở về thành thị.

BQT G4VN

Đăng ngày: 17-01