Tin Tức

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 90 Môn Phái

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, để gia tăng, phô trương sức mạnh rất cần có tuyệt chiêu kỹ năng 90 môn phái. Sau đây xin gửi tới các nhân sỹ hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 90 môn phái

Lịch Trình Cập Nhật Các Hoạt Động Cơ Bản

 • Cấp độ nhận nhiệm vụ: Cấp 90
 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận duy nhất 1 lần, nhận duy nhất 1 kỹ năng 90
 • Có thể làm cùng tổ đội(các thành viên trong tổ đội đều phải nhận nhiệm vụ)
 • Sau khi làm xong nhân vật đến NPC môn phái trả nhiệm vụ và được lựa chọn kỹ năng 90 theo môn phái của mình

Hướng dẫn làm nhiệm vụ

Bước 1:
 • Đến NPC môn phái để nhận nhiệm vụ
 • Vị trí các NPC tại Ba Lăng Huyện:
  • Thiếu Lâm: 198/195
  • Cái Bang: 200/195
  • Thúy Yên: 197/200
  • Ngũ Độc: 202/200
  • Võ Đang: 204/199
  • Nga My: 204/199
  • Thiên Nhẫn: 202/197
  • Đường Môn: 201/198
  • Thiên Vương: 201/199
  • Côn Lôn: 196/196

 • NPC sẽ yêu cầu bạn đánh 3 Boss ở 3 bản đồ luyện công: Thanh Loa Đảo, Lâm Du Quan, Thanh Loa Đảo Sơn Động
  • Thanh Loa Đảo: (184,189) . (201,188) . (193,188)
  • Lâm Du Quan: (250,208) . (235,220) . (230,217)
  • Thanh Loa Đảo Sơn Động: (210,188) . (245,203) . (217,207)
 • Chú ý

  • Mỗi map có 3 Boss các bạn đánh Boss ở 1 trong 3 toạ độ
  • Boss sau khi chết 2 phút sẽ xuất hiện lại
  • Có thể làm nhiệm vụ theo tổ đội
  • Hoàn thành nhiệm vụ nào sẽ tô xanh vào nhiệm vụ đó (xem tiến độ nhiệm vụ tại NPC môn 
Bước 2:
 • Người chơi đến đúng các tọa độ Boss tại các map để làm nhiệm vụ để tiêu diệt Phản đồ sư môn
Bước 3:
 • Sau khi tiêu diệt đủ 3 Boss Phản đồ sư môn các bạn quay lại NPC môn phái trả nhiệm vụ và nhận kỹ năng 90 ứng với môn phái của mình
 • Với kỹ năng 90 các bạn có thể luyện bằng cách train quái trên các map luyện công, đánh người, luyện trên đảo tẩy tủy

BQT G4VN

Đăng ngày: 11-01