Tin Tức

Gói Ưu Đãi Siêu VIP

Thông tin sự kiện

Gói Ưu Đãi
 • Thời gian bắt đầu: 11 giờ ngày 10/01
 • Thời gian kết thúc: Không có thời gian kết thúc
 • Chú ý: Mỗi nhân vật chỉ được mua duy nhất 1 lần một trong các gói bên dưới, các vật phẩm nhận được từ gói tân thủ đều khóa vĩnh viễn
 • VD: Bạn mua Gói 1 giá 50 xu thì bạn sẽ không mua được bất kỳ gói nào nữa.
GóiThông Tin Gói Ưu Đãi
Gói 1
50 Xu
  20 Bình Tiên Thảo Lộ
  8 Bình Nữ Nhi Hồng
  10 Danh Vọng
  Gói 2
  100 Xu
  50 Bình Tiên Thảo Lộ
  15 Bình Nữ Nhi Hồng
  50 Danh Vọng
  Gói 3
  150 Xu
   70  Bình Tiên Thảo Lộ
   20 Bình Nữ Nhi Hồng
   50 Danh Vọng
   Gói 4
   300 Xu
   150  Bình Tiên Thảo Lộ
   30 Bình Nữ Nhi Hồng
   100 Danh Vọng

   Gói 5
   600 Xu
   Túi Bí Kíp 90
   100  Bình Tiên Thảo Lộ
   25 Bình Nữ Nhi Hồng
   100 Danh Vọng

    Gói 6
    700 Xu
    Túi Bí Kíp 90 
    120  Bình Tiên Thảo Lộ 
    30 Bình Nữ Nhi Hồng 
    300 Danh Vọng
    Gói 7
    700 Xu
    300  Bình Tiên Thảo Lộ
    60 Bình Nữ Nhi Hồng
    300 Danh Vọng
    Gói 8
    1000 Xu
    Túi Bí Kíp 90 
    250 Bình Tiên Thảo Lộ 
    50 Bình Nữ Nhi Hồng 
    500 Danh Vọng

    BQT G4VN

    Đăng ngày: 10-01