Tin Tức

[Hoạt Động] Boss Sát Thủ

Boss Sát Thủ được phân bố rộng khắp ở các mê cung, sơn động, địa biểu được định trước.

GIỚI HẠN CÁC MỐC CẤP ĐỘ NHẬN NHIỆM VỤ:

 • Đẳng cấp từ 50 > 69 có thể nhận nhiệm vụ Boss 50.
 • Đẳng cấp từ 70 > 89 có thể nhận nhiệm vụ Boss 70.
 • Đẳng cấp 90 trở lên có thể nhận nhiệm vụ Boss 90.

GHI CHÚ

 • Mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận 8 nhiệm.
 • Sau khi chết Boss sẽ xuất hiện lại sau 3 phút.
 • Người chơi không tiếp nhận nhiệm vụ thì khi giết boss sẽ không có vật phẩm rơi ra.
 • Nhận nhiệm vụ tại Nhiếp Thí Trần tại các thành thị, thôn làng

NỘI DUNG

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi được đưa đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để hoàn thành nhiệm vụ
 • Sau khi giết xong Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành, không cần phải tìm đến NPC để trả nhiệm vụ.
 • Những người chơi nhận cùng một nhiệm vụ thì có thể tổ đội với nhau, bất kỳ một đội viên nào giết được Boss, các đội viên khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng.
 • Nếu người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ Boss sát thủ thì không thể tiếp nhận một nhiệm vụ mới trước khi nhiệm vụ đang làm chưa hoàn thành, người chơi có thể hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.


PHẦN THƯỞNG

 • Kinh Nghiệm
 • Trang bị Xanh (có thuộc tính cao)
 • Trang bị Hoàng Kim Sơ Cấp
 • Bí kíp 90
 • Sát Thủ Lệnh

BQT G4VN

Đăng ngày: 10-01