Tin Tức

[Chức Năng] Bang Hội

Hệ thống Bang Hội mới trong Võ Lâm Truyền Kỳ, mỗi đồng đạo đều được chung tay góp sức trong việc phát triển bang hội của mình. Những cách tổ chức, bang quy cũng sẽ được quy định chi tiết, thưởng phạt xứng đáng,... Chính những điểm đặc sắc ấy sẽ giúp cho thế giới võ lâm huyền bí ngày một nổi bật, đặc sắc hơn.


NPCGhi chú

Sứ Giả Bang Hội

- Vị trí: (208/203) Khu vực Bang hội (Xa phu -> Khu vực sự kiện - > Khu vực Bang hội)

- Chức năng:

  • Thành Lập Bang Hội
  • Chế tạo Nhạc Vương Kiếm (50 Nhạc Vương Hồn Thạch)

- Yêu cầu lập bang:

  • 300 vạn lượng
  • 300 danh vọng
  • 1000 phúc duyên
  • Nhạc Vương Kiếm
  • Đẳng cấp nhân vật tạo bang đạt 70

BQT G4VN

Đăng ngày: 10-01