Tin Tức

[Hoạt Động] Dã Tẩu

Vị trí: Các thành thị và thôn làng
Chức năng: Cung cấp nhiệm vụ hằng ngày, không giới hạn cấp độ người chơi.
Nội dung:
  • Mỗi ngày Dã Tẩu sẽ giao cho bạn 30 nhiệm vụ.
  • Mỗi nhiệm vụ được 1 điểm tích lũy Dã Tẩu.
  • Mỗi ngày nhận tối đa 40 điểm ( bao gồm cả điểm và nhiệm vụ ).
  • Có thể sự dụng lệnh bài để nhận được điểm, lênh bài thông qua rút từ điểm và có thể giao dịch giữa các người chơi.
  • Tổng điểm ăn từ lệnh bài và làm nhiệm vụ mỗi ngày không quá 40.
  • Cấp 80 mới có thể nhận nhiệm vụ Dã Tẩu
  • Mỗi nhiệm vụ khi hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng cần thiết và quý giá bao gồm: Kinh nghiệm, ngân lượng, vật phẩm, trang bị hoàng kim (có khả năng nhận được khi chọn phần thưởng ngẫu nhiên.),cơ hội hủy nhiệm vụ.

Cơ cấu phần thưởng là ngẫu nhiên sẽ giúp cho các bạn có những giây phút hào hứng.

Cơ cấu nhiệm vụ:

Bao gồm hơn 100 nhiệm vụ các loại.

Bao gồm các kiểu nhiệm vụ riêng:

● Tìm địa đồ chí: Khà năng tìm thấy tại các địa điểm đánh quái mà Dã Tẩu chỉ định. Khi làm nhiệm vụ có thể cùng tổ đội để làm nhiệm vụ

● Tìm mật đồ chí: Khả năng tìm thấy tại các địa điểm Dã Tẩu chỉ định, tìm được khi đánh chết các Boss Xanh. Khi làm nhiệm vụ có thể cùng tổ đội để làm nhiệm vụ

● Mua trang bị: Dã Tẩu sẽ nhờ bạn đến các thành thị mua các vật phẩm tại các cửa hiệu sau đó giao lại.

● Tìm trang sức: Đây là nhiệm vụ mà Dã tẩu sẽ nhờ bạn tìm các vật phẩm như nhẫn dây chuyền ngọc bội. (Chú ý: Khi giao vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ, vật phẩm sẽ bị xóa.)

● Tìm tính năng của trang bị: Đây cũng là nhiệm vụ mà Dã tẩu sẽ nhờ bạn tìm các vật phẩm có các tính năng chỉ định như sinh lực, nội lực, kháng . . . (Chú ý: Khi giao vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ, vật phẩm sẽ bị xóa.)

● Trị điểm: Khi thực hiện nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ yêu cầu bạn tăng các loại điểm như Tích lũy Tống Kim, Danh vọng, Phúc duyên, Kinh nghiệm, PK .

Mốc Dã Tẩu :

( Mốc 6k vẫn có tỉ lệ ra đồ HKMP không bao gồm trang bi kỹ năng và sát thương ngẫu nhiên )

LƯU Ý:
Phải nhận theo thứ tự từng Mốc 1,2,3,4,5,6.
Nhận mỗi mốc Dã Tấu sẽ bị trừ 1000 Điểm tích lũy.
Điều kiện để nhận mỗi mốc là 1000 Điểm tích lũy, để nhận các mốc kế tiếp yêu cầu phải đạt mốc trước đó + 1000 Điểm tích lũy.
(ví dụ: muốn nhận mốc 2 các nhân sĩ phải có thêm 1000 điểm tích lũy Dã tẩu và đã đạt mốc 1. Các mốc tiếp theo tương tự như trên)
Vấn đề khác:

Khi Dã Tẩu giao cho bạn các nhiệm vụ mà bạn không thể hoàn thành thì có thể hủy bỏ nhiệm vụ đó
Bằng cách:
Dùng các cơ hội hủy nhiệm vụ để giữ nguyên thành tích các chuỗi nhiệm vụ liên tiếp
Dùng bản đồ SHXT để hủy nhiệm vụ
Hoặc hủy bỏ nhiệm vụ trực tiếp. (Khi thực hiện sẽ đưa thành tích làm nhiệm vụ của bạn trở về 0)

BQT G4VN

Đăng ngày: 10-01