Tin Tức

Quy Tắc PK và Giảm PK

Võ Lâm bên cạnh những mối quan hệ đa dạng, phong phú còn sở hữu những phương thức khác nhau dùng để luyện cấp, trao đổi võ công hoặc đơn giản là để "giải quyết" những đối tượng ta cảm thấy "chướng tai", "gai mắt"...

PK chiến đấu

Chỉ có những nhân vật có màu chữ khác nhau mới có thể chiến đấu với nhau (trừ những người có màu chữ trắng không thể tham gia chiến đấu). Đối với những người có màu chữ đỏ khi ở trạng thái chiến đấu có để tham chiến với cả thành viên trong tổ đội của mình.

Trạng thái luyện công

Những nhân vật ở trạng thái luyện công  sẽ không thể tham chiến mà phải chuyển sang chế độ chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát.

Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (các thành thị,thôn làng)

Trạng thái chiến đấu

Những nhân vật đang ở trạng thái chiến đấu sẽ có thể tham chiến với các nhân vật khác ở cùng trạng thái chiến đấu (khác màu chữ, không thể tham chiến với người mới - chữ trắng). Khi ở trạng thái chiến đấu người chơi sẽ không thể chuyển về trạng thái luyện công. Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (các thành thị,thôn làng)

Trạng thái đồ sát

Những nhân vật ở trạng thái đồ sát  có thanh máu màu hồng thay vì màu xanh khi ở các trạng thái khác. Trạng thái đồ sát chỉ dùng trong trường hợp một người muốn tham chiến trong khi người kia (khác màu, trừ người mới - chữ trắng) đang ở trạng thái luyện công. Chỉ có thể chuyện từ trang thái chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát. trở về trạng thái luyện công khi đang ở khu vực an toàn (các thành thị,thôn làng)

Trạng thái cừu sát

Khi 2 người chơi cùng màu chữ, họ không thể tham chiến ở bất kỳ trạng thái nào khác, chỉ có thể tham chiến khi ở trạng thái cừu sát

Trạng thái cừu sát được kích hoạt sau 10 giây, bắt đầu tình từ khi người chơi chọn vào ô cừu sát.

Trạng thái cừu sát chỉ kết thúc khi có 1 trong 2 người ngã xuống hoặc 1 trong 2 người thoát khỏi trò chơi, di chuyển khỏi vùng cừu sát (bản đồ khác).

Điểm PK

 • Ở trạng thái chiến đấu: những người tham chiến sau khi chiến thắng sẽ không bị nhận điểm PK.
 • Ở trạng thái đồ sát: dùng để "xử" người chơi khác đang ở trạng thái luyện công, người ở chế độ đồ sát sẽ bị tăng 1 điểm PK sau khi hạ được đối phương. Nhưng nếu người bị đồ sát đánh trả và chiến thắng thì người đồ sát sẽ không bị nhận điểm PK.
 • Ở trạng thái cừu sát:người chủ động tiến hành cừu sát người khác sẽ bị tăng 2 điểm PK sau khi chiến thắng và người bị cừu sát phản công sẽ không nhận điểm PK sau khi chiến thắng.
  • Số lượng điểm PK lớn nhất của một nhân vật là 10 và thấp nhất là 0.
  • Đối với những địa điểm đặc biệt như võ đài, lôi đài, chiến trường Tống Kim, công thành chiến đánh ngã đối thủ sẽ không nhận điểm PK.
Bị NPC đả thương
 • Rơi ra một số trang bị trên người.
 • Số lượng điểm PK sẽ giảm xuống 1 điểm đồng thời dựa theo số lượng điểm PK khác nhau mà có các "hình phạt" dành cho những người có điểm PK lớn hơn 0.
 • Mất một số điểm kinh nghiệm.
 • Chú ý:Khi bị boss Hoàng Kim, Boss Sát Thủ , Boss Sự Kiện đánh chết sẽ không bị mất exp.

  Sau đây là bảng thống kê chi tiết những điểm kinh nghiệm, ngân lượng, vật phẩm và trang bị sẽ mất đi ứng với mỗi điểm số PK khác nhau:

  Điểm số PKĐiểm kinh nghiệm tổn thấtSố ngân luợng mất điTỉ lệ rớt đồ trong hành trang, trên người
  00%0%0%
  120%2%0%
  220%5%0%
  320%5%0%
  430%10%5%
  530%20%10%
  650%20%30%
  750%20%50%
  850%20%80%
  950%20%100%
  1050%20%100%
  Cừu sát người khác và bị giết

  Chú ý:Nếu pk0, thì kinh nghiệm mất tối đa không quá 4 triệu

  Điểm số PKĐiểm kinh nghiệm tổn thấtSố ngân luợng mất điTỉ lệ rớt đồ trong hành trang, trên người
  020%5%0%
  120%10%0%
  220%15%0%
  320%20%0%
  430%25%5%
  530%30%10%
  650%35%30%
  750%40%50%
  850%50%80%
  950%50%100%
  1050%50%100%
  Đang PK F9, đồ sát mà 1 người khác cũng đang pk/đồ sát giết
  Điểm số PKĐiểm kinh nghiệm tổn thấtSố ngân luợng mất điTỉ lệ rớt đồ trong hành trang, trên người
  00%0%0%
  15%1%0%
  210%2%0%
  315%3%0%
  420%4%5%
  525%5%10%
  630%10%30%
  735%20%50%
  840%30%80%
  950%40%100%
  1050%50%100%
  Đang PK luyện công mà bị người khác đồ sát, cừu sát chết
  Điểm số PKĐiểm kinh nghiệm tổn thấtSố ngân luợng mất điTỉ lệ rớt đồ trong hành trang, trên người
  00%0%0%
  15%1%0%
  210%2%0%
  315%3%0%
  420%4%5%
  525%5%10%
  630%10%30%
  735%20%50%
  840%30%80%
  950%40%100%
  1050%50%100%

  Khi điểm âm kinh nghiệm

  • Sẽ không thể chuyển sang các trạng thái đồ sát, cừu sát.

  Giảm PK khi bị tiêu diệt:

  • Từ PK 1->5: Dùng 1 đoạn kim đơn giảm 1 PK hoặc ngồi tù
  • Từ PK 6->9: Dùng 2 đoạn kim đơn giảm 1 PK hoặc ngồi tù
  • Pk 10 sử dụng 4 đoạn kim đơn hoặc ngồi tù
  • Khi pk 10,giết tối đa thêm 10 mạng,nếu quá 10 mạng.sát thương sẽ không còn tác dụng
  • Đồng thời khi pk 10,sát thương lên mọi mục tiêu giảm còn 70%
  • Ngoài ra với pk<=2, có thể đến nha sai,tương dương để rửa tội bằng tiền vạn
   • Từ pk2->1:20 vạn
   • Từ pk1->0:10 vạn

  Tự thú để giảm PK: (cách duy nhất để hạ điểm PK của nhân vật có PK từ 6 trở đi)

  • Đồng đạo đến Nha môn tại các thành thị nói chuyện với Nha dịch, chọn ô tự thú.
  • Nha dịch sẽ mang người chơi vào đại lao (chỉ thực hiện được khi điểm PK lớn hơn 0) và lấy đi tất cả ngân lượng có trong người.

  Dưới cấp 90

  Quy tắc giảm PK nhỏ hơn 6
  • Số giờ để giảm 1 PK: 60 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 5000 lượng
  Quy tắc giảm PK từ 6 trở đi
  • Số giờ để giảm 1 PK: 60 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 1 vạn lượng
  PK 10
  • Số giờ để giảm 1 PK: 300 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 20 vạn lượng

  Trên cấp 90

  Quy tắc giảm PK nhỏ hơn 6
  • Số giờ để giảm 1 PK: 120 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 2 vạn lượng
  Quy tắc giảm PK từ 6 trở đi
  • Số giờ để giảm 1 PK: 120 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 5 vạn lượng
  PK 10
  • Số giờ để giảm 1 PK: 300 phút
  • Số ngân lượng để giảm 1 PK: 50 vạn lượng

  BQT G4VN

  Đăng ngày: 30-12